Accounting & Belastingaangifte in China

De Chinese reguleringen en wetten zijn uniek en doorgaans anders ingericht dan in de rest van de wereld. Daarnaast zorgen de taalbarriere en cultuurverschillen ervoor dat het voor buitenlandse bedrijven in China complex is om inzicht te krijgen in de lokale operaties en er voor te zorgen dat de boekhouding correct wordt bijgehouden en belastingsregels worden nageleefd. Bovendien maken de vele belastinghervormingen in China het voor buitenlandse bedrijven vaak een uitdaging om in het Chinese belastinglandschap te navigeren en op de hoogte te blijven van de regelgeving. Onze accountants zijn specialisten in het ondersteunen van buitenlandse bedrijven door een accurate boekhouding en transparante financiële verslaglegging te verstrekken. Daarnaast heeft ons team van ervaren accountants en belastingdeskundigen een diep begrip van de lokale belastingreglementering en ondersteunen wij onze klanten met het begrijpen van de lokale regelgeving in de internationale context.

Bij MSA hanteren we een geïntegreerde aanpak om uw financiële afdeling te helpen de fiscale risico’s te beheersen en waarde te creëren voor uw organisatie door het invoeren van geoptimaliseerde financiële processen.  Wij verlichten administratieve lasten, verzekeren volledige naleving van de wettelijke verplichtingen en verschaffen onze cliënten toegang verschaffen tot gekwalificeerde China CPAs, gelicentieerde belastingadviseurs en -accountants.

Ons volledige accounting en belastingaangifte dienstaanbod omvat:

Accounting diensten

Bedrijven moeten een betrouwbare boekhouding bijhouden en op maandelijkse basis financiële overzichten indienen volgens de Chinese boekhoudnormen (PRC GAAP). De volledige naleving van de verschillende boekhoudnormen kan een uitdaging en administratieve last vormen voor buitenlandse bedrijven. Om de administratieve last te verlichten, bieden wij ondersteuning bij de maandelijkse boekhouding, de voorbereiding van de financiële verslaglegging en geven wij advies over de specifieke lokale regulering omtrent accounting in China. Bovendien kunnen wij u ook ondersteunen met met aanvullende diensten, waaronder bankieren, afhandeling van inkomende en uitgaande internationale betalingen, bewaring van de officiële bedrijfsstempels (company chops), BTW-facturering en het verwerken en controleren van onkostenvergoedingen.

Belastingaangiften

Bedrijven moeten voldoen aan hun belastingverplichtingen en maandelijks aangifte doen. In het licht van de steeds veranderende Chinese belastingwetgeving is een grondig begrip van de lokale belastingwetgeving van essentieel belang om uw bedrijf te leiden en de risico’s van non-conformiteit van de belastingwetgeving tot een minimum te beperken. Wij ondersteunen buitenlandse bedrijven bij het beheer van het hele proces, van de maandelijkse belastingaangifte, de berekening van de vennootschapsbelasting en de teruggaaf van btw bij uitvoer, tot de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting en de verplichtingen inzake transfer pricing.

Consolidatie ondersteuning

Voor ondernemingen die in China actief zijn, is het van belang om de belangrijkste verschillen tussen de Chinese boekhoudnormen (PRC GAAP) en de internationaal aanvaarde boekhoudnormen, zoals IFRS, te begrijpen. Ons team, bestaande uit gekwalificeerde belastingadviseurs en CPA, ondersteunen onze cliënten om de boekhouding en financiën van hun Chinese dochteronderneming te begrijpen. Deze additionele diensten omvatten het omzetten van Chinese jaarrekeningen volgens de normen voor groepsrapportage, alsmede het omzetten van jaarlijkse accountantsverslagen naar tweetalige verslagen en naar de boekhoudnormen die van toepassing zijn in het land van het hoofdkantoor. Wanneer uw onderneming aan een audit wordt onderworpen, bieden wij ook een volledig scala aan ondersteunende diensten voor audits om ervoor te zorgen dat de voorschriften worden nageleefd en de risico’s tot een minimum worden beperkt.

Testimonials