China’s Belasting & Aangifte Systeem:

Alle bedrijven in China moeten voldoen aan hun belastingverplichtingen en maandelijks het China Tax System invullen zoals uiteengezet in de nationale belastingwetgeving. Het naleven van de Chinese belastingwetgeving heeft als doel de controle over de activiteiten van de dochteronderneming te behouden, en het risico van niet-naleving te minimaliseren. In China moeten bedrijven op maand-, kwartaal-, jaar- of ad-hocbasis voldoen aan talrijke administratieve en compliancevereisten.

Een grondig begrip van de lokale Chinese belastingwetgeving en regelgeving is essentieel om succesvol te kunnen opereren in China, en om uw belastingaangiften in China te kunnen doen. Ons team bestaat uit geregisterde belastingadviseurs en gelicentieerde accountants met een uitgebreide kennis van de Chinese regelgeving en lokale werkwijzen.
In samenwerking met onze internationale belastingadviseurs en partners binnen het GGI Global Alliance, kunnen we uitgebreide belastingdiensten in China bieden. Hiermee waarborgen we volledige naleving en minimaliseren we risico’s, zodat de Chinese activiteiten van onze cliënten optimaal worden gepositioneerd binnen hun groep.

Belastingsysteem voor Bedrijven in China

Wij bieden assistentie bij de naleving van de Chinese belastingwetgeving, verlichten de belastingadministratielast voor onze klanten en ondersteunen bij het optimaliseren van processen.

Onze fiscale diensten bestaan uit:

–      Berekening en optimalisatie van de verschuldigde vennootschapsbelasting en voortdurende naleving van de belastingwetgeving op maand-, kwartaal- en jaarbasis.

–     Voorbereiding en tijdige indiening van belastingen en aangiften in China, evenals de verwerking van belastingbetalingen.

–     Communicatie en onderhandeling met relevante lokale Chinese belastingautoriteiten.

–     Adviseren en informeren van onze cliënten over nieuwe belastingwetgeving en beleidsmaatregelen.”

Belasting Toegevoegde Waarde in China   

In de afgelopen jaren heeft het Chinese stelsel van indirecte belastingen aanzienlijke veranderingen ondergaan, met name door de invoering van één BTW-stelsel voor zowel goederen als diensten. Wij ondersteunen onze cliënten met de volgende diensten:

  •  Het indienen van btw-aangiften.
  • Registratie van btw-plichtigen bij de Chinese autoriteiten.
  • Aanvragen van btw-vrijstellingen en btw-teruggaven.
  • Advisering over de terugvorderbaarheid van btw.
  • Advisering over de douanetarieven en belastingheffing bij import/export.

BTW-Restitutie bij Export in China      

Omdat China in principe geen btw heft op geëxporteerde goederen, is het van belang op te merken dat Chinese entiteiten die zich bezighouden met exportactiviteiten de mogelijkheid hebben om btw-teruggave aan te vragen bij de relevante belastingdienst. Door dit te doen, kan een Chinese entiteit de ingevoerde btw op materialen of input voor geëxporteerde goederen terugvorderen.

Bij het indienen van een verzoek voor btw-teruggave op geëxporteerde goederen dienen diverse documenten te worden ingediend bij de Chinese belastingdienst, waaronder speciale btw-facturen (fapiao), douaneaangifteformulieren, enzovoorts. Omdat het aanvragen van btw-teruggave voor geëxporteerde goederen als complex en tijdrovend wordt beschouwd, verlichten wij de administratieve last voor onze klanten door het proces te optimaliseren en namens hen de btw-teruggave aan te vragen.

Chinese Individuele Inkomstenbelasting

Wij ondersteunen onze klanten met alle aspecten van de individuele inkomstenbelasting voor zowel hun lokale Chinese werknemers als hun expats. Je kunt meer lezen over onze diensten op het gebied van individuele inkomstenbelasting in China op onze pagina HR & China Payroll Services.

Internationale Belastingwetgeving en Transfer Pricing

Wanneer bedrijven deelnemen aan zakelijke activiteiten op wereldwijde schaal of betrokken zijn bij internationale transacties moet men op de hoogte zijn van lokale belastingoverwegingen. Daarnaast is het van belang dat bedrijven hun activiteiten bekijken in een internationale context en rekening houden met de transnationale impact van hun activiteiten. U kunt meer lezen over hoe wij bij MSA onze cliënten ondersteunen op deze gebieden met betrekking tot International Taxation en Transfer Pricing.

Testimonials