Handelsmerk Registratie

Om uw merk en de bijbehorende intellectuele eigendom te beschermen, is het van essentieel belang om het handelsmerk van uw bedrijf in China te registreren. Registratie van een handelsmerk in China wordt steeds belangrijker omdat de Chinese autoriteiten handelsmerken die in andere landen zijn geregistreerd, niet erkennen. Daarom zal een internationaal erkend merk in China niet worden beschermd tenzij het bedrijf een binnenlands handelsmerk aanvraagt.

Handelsmerkregistraties in China worden geregeld volgens een first-to-file-systeem. Dit betekent dat als een bedrijf zijn handelsmerk niet claimt, een andere persoon of bedrijf het kan registreren. Als het handelsmerk van een bedrijf al door een andere partij is geregistreerd, kan het bedrijf zijn eigen merk niet gebruiken zonder het risico te lopen te worden vervolgd door de wettige houder van het handelsmerk. Als een handelsmerk al geregistreerd is, zal het bedrijf een overeenkomst moeten sluiten met de houder van het handelsmerk om een licentievergoeding te betalen of het handelsmerk te kopen, wat tot hoge kosten voor het bedrijf zal leiden. Daarom adviseren wij bedrijven om een handelsmerkregistratie aan te vragen zodra het bedrijf overweegt om de Chinese markt te betreden, zelfs voordat het een entiteit opricht.

Volgens de handelsmerkwet van de Volksrepubliek China wordt een handelsmerk gedefinieerd als elk teken dat in staat is de goederen of diensten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of enige andere organisatie te onderscheiden van die van anderen. Handelsmerken kunnen elk woord, ontwerp, letters van een alfabet, cijfers, driedimensionale symbolen, kleurencombinaties of elke combinatie van de voornoemde elementen omvatten. Daarom adviseren wij over het algemeen buitenlandse bedrijven die zich op de Chinese markt begeven om handelsmerken aan te vragen met betrekking tot hun internationale merknaam, Chinese merknaam, bedrijfslogo en eventuele slogans.

Onze diensten op het gebied van handelsmerken

Handelsmerk onderzoek
Alvorens over te gaan tot een merkaanvraag, dient een merkonderzoek te worden uitgevoerd om vast te stellen of het merk op dit moment nog beschikbaar is en klaar is om te worden geregistreerd. Zo kunnen we vaststellen of het merk al aan een andere partij is uitgegeven of dat er een aanvraag in behandeling is.

Voorbereiding merkdepot

Nadat is vastgesteld dat het merk nog beschikbaar is, bereidt de onderneming het officiële merkdepot voor. Allereerst moet het bedrijf bepalen of het het merk wil registreren via de World Intellectual Property Organization (WIPO) of het China Trademark Office (CTMO). Tijdens de voorbereidingsfase is het van essentieel belang om de juiste subklasse voor producten of diensten te selecteren. Een verkeerde keuze van subklassen kan gemakkelijk leiden tot afwijzing van de aanvraag. MSA ondersteunt bedrijven bij de voorbereiding van de officiële aanvraag en zorgt ervoor dat alle vereiste stappen worden voltooid en de vereiste documenten correct worden voorbereid.

Indiening van de merkaanvraag

Nadat de aanvraagdocumenten zijn opgesteld en ondertekend door de aanvrager, dienen wij uw aanvraag in bij de aangewezen instantie.

Vernieuwing van merkregistratie

Na aanvaarding van de merkaanvraag, zal deze geldig zijn voor een periode van 10 jaar. Na het verstrijken van de termijn moet de onderneming haar aanvraag vernieuwen. Doet de onderneming dit niet, dan kunnen andere ondernemingen een aanvraag voor het merk indienen, wat betekent dat de onderneming het risico loopt het merk te verliezen. Bovendien is het belangrijk op te merken dat als een handelsmerk drie jaar lang niet wordt gebruikt, andere partijen een aanvraag kunnen indienen om de bestaande handelsmerkregistratie te annuleren.

Testimonials