Voor buitenlandse investeerders die een entiteit willen oprichten en zaken willen doen in China, is het cruciaal om vertrouwd te zijn met zowel Chinese Payroll als de relevante regelgeving. Ofwel door zelf deze kennis te bezitten, of door een partner te hebben die hen voorziet van alle informatie en expertise die ze nodig hebben. MSA heeft buitenlandse bedrijven met investeringen in China geholpen met al hun behoeften op het gebied van Chinese Payroll administratie. Wij begrijpen alle processen en regels voor zowel lokale als buitenlandse werknemers die je in China hebt. Neem meteen contact met ons op voor meer informatie.

Payroll Managemetn in China

De payroll-administratieprocedures en lokale wetgeving in China verschillen per regio en vragen om grondige kennis van de plaatselijke regelgeving. Het interpreteren van de wetgeving, het naleven van de lokale regels en het beheren van je maandelijkse payroll activiteiten in China kan daarom een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn buitenlandse bedrijven met investeringen in China.

MSA biedt een volledige reeks van payroll services om tijd en kosten te besparen, uw maandelijkse activiteiten te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat u blijft voldoen aan de Chinese regelgeving. Onze geïntegreerde payroll service bestaat uit de volgende diensten:

– Maandelijkse loonberekening

– Registratie van sociale zekerheid en woningfonds

– Planning individuele inkomstenbelasting en uitkeringen

– Maandelijkse en jaarlijkse belastingaangifte

– Expat Salariskostenvergoedingen

– Totale kostenoverzicht bestemd voor management

Individuele inkomstenbelasting

Het belastingsysteem voor individuele inkomsten is complex. Buitenlandse bedrijven dienen de individuele inkomstenbelasting te berekenen, aan te geven en namens hun werknemers te betalen. De Chinese individuele inkomstenbelasting wordt maandelijks ingehouden op basis van een zogenaamde cumulatieve manier van het inhouden. Dit betekent concreet dat personen met hoge salarissen en/of salarisverhogingen maandelijks een ander bedrag aan Inkomstenbelasting moeten betalen, afhankelijk van de tijd van het jaar.

In 2019 omvatten de lopende wijzigingen in de regelgeving van het land belangrijke herzieningen van het systeem van individuele inkomstenbelasting, waaronder de volgende:

  • Introductie van Aftrekposten
  • Einde van de ontheemdingstoelagen – tegen 2022
  • Ontwikkelingen met betrekking tot het jaarlijkse bonusbeleid

Wij ondersteunen bedrijven met buitenlands kapitaal en hun werknemers bij het bepalen van hun persoonlijke belastingplicht en -verplichtingen, het berekenen van de individuele inkomstenbelasting en het ondersteunen van belastingaangifteprocedures.

Sociale zekerheid in China

Bedrijven zijn verplicht om de bijdragen aan sociale zekerheid in te houden voor Chinese staatsburgers en buitenlandse werknemers. De bijdragen aan sociale zekerheid dienen maandelijks te worden voldaan aan het Lokale Sociale Zekerheidsbureau. Deze maandelijkse betaling omvat bijdragen aan het pensioen, de ziektekostenverzekering, de werkloosheidsverzekering, de verzekering voor arbeid gerelateerde letsels en de zwangerschapsverzekering. Bovenop de sociale zekerheid is het voor de werknemer (Chinese staatsburgers) verplicht om maandelijks bij te dragen aan het nationale Huisvesting fonds.

Wij bieden administratieve ondersteuning en bij het uitvoeren van de registratie en berekeningen van de sociale zekerheid voor lokaal en buitenlands personeel van uw dochteronderneming in China.

Testimonials