Alle niet-Chinese staatsburgers moeten relevante documentatie hebben om op het Chinese vasteland te mogen wonen en werken.  Om te voorkomen dat er sancties worden opgelegd, variërend van het plaatsen op een zwarte lijst tot het sluiten van de Chinese entiteit, is het van belang dat zowel de betreffende persoon als de organisatie die hem of haar in dienst heeft, voldoet aan de relevante immigratieregels en vereisten.

Voordat iemand China binnenkomt, moet hij of zij een visum aanvragen bij de Chinese ambassade, het Chinese consulaat of het Chinese visumaanvraagcentrum. Om een werkvisum of vergunning te krijgen, moet de persoon gesponsord worden door een bedrijf dat lokaal geregistreerd is op het Chinese vasteland. Verder moet hij of zij voor de sponsor werken en een professionele werkrelatie met het bedrijf onderhouden.

Met onze uitgebreide ervaring in het ondersteunen van buitenlandse bedrijven en hun werknemers, adviseren we onze klanten bij het verkrijgen van verschillende soorten werkvisa.

Wij assisteren onder andere met de volgende zaken:

  • Werkvisum & Werkvergunning (type Z): afgegeven aan buitenlanders die fulltime in China gaan werken of overgaan naar een nieuwe werkgever binnen China.
  • Zakelijk visum (type M): afgegeven aan buitenlanders die China bezoeken voor zakelijke doeleinden, variërend van 30 tot 120 dagen met meerdere binnenkomsten.
  • Familievisum: afgegeven aan directe familieleden die verhuizen met een in China woonachtig of in China werkend persoon.
  • Tijdelijk verblijf: afgegeven aan buitenlanders met een werk- of zakenvisum
  • Permanente verblijfsvergunning: afgegeven aan buitenlanders die een Chinese green card aanvragen

Ons team van experts helpt je tijdens het hele proces van de visum- en immigratieaanvraag. We geven advies vóór de aanvraag om ervoor te zorgen dat alle relevante documenten correct zijn, verwerken de aanvraag, onderhouden nauwe communicatie met het immigratiebureau en volgen het aanvraagproces.

Testimonials