Economische groei China overtreft verwachtingen in 2023

Consult an Expert

Learn about our solutions and receive a proposal and guidance about your business inquiry.

Share this article

Tijdens het World Economic Forum heeft de Chinese premier Li Qiang aangekondigd dat de Chinese economie een indrukwekkende groei heeft laten zien, die de oorspronkelijke doelstelling van de regering heeft overtroffen. Het groeipercentage overtrof de economische prestaties van 2022, waarin de economie slechts een bescheiden groei van 3% liet zien, voornamelijk als gevolg van covid-beperkingen. Daarnaast benadrukte het ook de veerkracht en het herstel van de Chinese economie.

Bij het analyseren van de prestaties per kwartaal vertoonde de Chinese economie tegen het einde van het jaar een opvallend herstel. Het groeipercentage in het laatste kwartaal overtrof dat van het derde kwartaal met 0,4%, wat resulteerde in een indrukwekkend groeipercentage van 5,3%. Dit gunstige verloop duidt op een dynamisch economisch landschap en versterkt de positie van China als een vooraanstaande speler in het wereldwijde economische herstel.

Bekijk ons laatste artikel over 5 overwegingen voor zakendoen in China in 2024

Werkloosheidscijfers dalen

Het gemiddelde werkloosheidspercentage in stedelijke gebieden bedroeg in 2023 5,2%, wat 0,4% lager is dan het percentage van het jaar daarvoor. Het werkloosheidscijfer nam echter toe in vergelijking met de voorgaande maand en bereikte een gemiddelde van 5,1% in de laatste maand December.

Import en export vertonen stabiliteit

De totale waarde van de import en export steeg in 2023 met ruim 0,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale waarde van de export steeg met 0,6% op jaarbasis, terwijl de totale waarde van de import met 0,3% op jaarbasis afnam.

Purchasing Managers Index (PMI)

De Purchasing Managers Index (PMI) is een belangrijke indicator die wordt gebruikt om macro-economische trends te voorspellen en te volgen, waarbij de nadruk ligt op activiteiten zoals productie, inkoop en logistiek in bedrijven. De samengestelde index weerspiegelt veranderingen in productieniveaus voor zowel de productie- als de niet-productiesectoren. Een PMI boven de 50 duidt op groei, terwijl een PMI onder de 50 duidt op economische krimp.

In Oktober daalde de Purchasing Managers Index (PMI) met 0,7% tot 49,5, wat duidt op een lichte krimp. In November bedroeg de PMI voor de productie-industrie 49,4%, een daling van 0,1% ten opzichte van de voorgaande maand
In December daalde de Purchasing Managers’ Index (PMI) voor de productie-industrie tot 49,0%, wat wijst op een lichte neergang in de sector.

Gestaag herstel in waarde van Industriële Bedrijven

In 2023 liet de totale toegevoegde waarde van industriële bedrijven met een vastgestelde omvang een groei van 4,6% zien vergeleken met het voorgaande jaar.Bovenkant formulierOnderkant formulier De totale toegevoegde waarde van de industriële bedrijven steeg in December met 4,4% jaar-op-jaar, en met 0,52% maand-op-maand.

Detailhandel groeit snel

De totale verkoop van consumentengoederen nam met 7,2% toe vergeleken met het vorige jaar. De totale groei besloeg 7,1% op jaarbasis in stedelijke gebieden en een groei van 8,0% op het platteland.

Vooruitzicht voor 2024

Te midden van aanzienlijke speculatie over de economische koers van China in 2024, heeft de overheid uitdrukkelijk bevestigd dat zij zich willen inzetten voor het creëren van een gunstige omgeving voor buitenlandse bedrijven die op de Chinese markt willen opereren. Met een aanzienlijke consumentenbasis, krachtige productiecapaciteiten en een vastberaden toewijding om beleid te ontwikkelen dat de omstandigheden voor de particuliere sector verbetert, streeft China ernaar om zijn groeidoelen voor dit jaar te halen.